EU logo

Første ansøgningsrunde: Strategisk pulje til erhvervsfremmeindsatser

I april 2019 lancerede Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse en strategisk pulje på op til 80 mio. kr. Puljen er målrettet erhvervsfremmeindsatser, der ligger uden for de tematiske annonceringer, herunder indsatser med udgangspunkt i lokale styrker og potentialer. Puljen er desuden målrettet eksisterende lokale indsatser og erhvervsfremmeindsatser, der står over for udfordringer i forhold til finansiering, som rækker ud over 2019, pga. forskelle i udmøntningspraksis på tværs af regionerne .

Endelig er puljen tiltænkt projekter og erhvervsfremmeindsatser, som innovativt og idérigt vil afprøve nye måder at imødekomme virksomhedernes behov og opsamle erfaringer og effekter, som på sigt kan skaleres til gavn for et bredere sæt af virksomheder.

Læs pressemeddelelsen fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Puljen udmøntes i to ansøgningsrunder. Ansøgningsfristen til den første runde var den 13. maj 2019.

 

Spørgsmål vedrørende første ansøgningsrunde

Har I spørgsmål, er I meget velkomne til at kontakte:

Relevant materiale 

 

 

< Tilbage