Nyhed

11,2 mio. kr. skal ruste nordjyske virksomheder til udfordringerne efter COVID-19

Nordjyllands virksomheder har brug for stærkere kompetencer i tiden efter COVID-19-pandemien. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse støtter derfor et projekt, der skal give kompetenceløft og nye arbejdspladser i op mod 150 nordjyske virksomheder.

  • 18. september 2020
  • Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion
  • Grøn og cirkulær omstilling
  • Digitalisering og automatisering

Skræddersyet kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere i mindre nordjyske virksomheder. Det er hovedingrediensen i projektet ”KOMPAS Nordjysk Kompetenceløft”, som nu støttes med 11,2 mio. kr. af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. 

Inden længe går Erhvervshus Nordjylland, der står bag projektet, i gang med at rekruttere de første virksomheder til projektet, og derefter skal medarbejderne hurtigst muligt i gang med kompetenceudviklingsforløb. 

For Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse er det vigtigt at kunne handle hurtigt, når virksomhedernes behov ændrer sig – fx efter COVID-19-pandemien, som har ændret forudsætningerne for mange brancher og virksomheder.  

Bestyrelsesmedlem Peter Rindebæk, der også er COO i Bladt Industries, uddyber:

”Det er vigtigt, at de indsatser, vi sætter i gang, reelt efterspørges i virksomhederne. Så når virksomhederne i Nordjylland siger, at de har brug for et kompetenceløft for at komme videre efter COVID-19, så er det vores opgave at træde til. Mange brancher og virksomheder lider stadig under COVID-19 og vil gøre det i en rum tid endnu, og derfor er det afgørende, at erhvervsfremmesystemet reagerer fleksibelt og hurtigt.”

Hurtigt i gang

Og der er ingen tid at spilde, siger Mogens Christen Gade, bestyrelsesformand i Erhvervshus Nordjylland:

”Det er ingen hemmelighed, at COVID-19-pandemien har været hård ved dele af erhvervslivet i Nordjylland, og at en del virksomheder endnu ikke er oppe i fulde omdrejninger. Ved at give både ledere og medarbejdere stærkere kompetencer ruster vi virksomhederne bedre til fremtiden.”

Erhvervshus Nordjylland har en mangeårig erfaring med kompetenceløft i arbejdsstyrken. Erhvervshuset skal sammen med de 11 nordjyske kommunale erhvervskontorer rekruttere virksomheder til projektet, mens den praktiske udførelse lægges i hænderne på lokale videninstitutioner og eksterne konsulenter.

Og projektet kommer til at gøre en markant forskel for nordjyske virksomheder, siger bestyrelsesformanden i Erhvervshus Nordjylland, Mogens Christen Gade:

”Vi kommer ud til knap 150 virksomheder, hvor langt over 400 medarbejdere ventes at få umiddelbar gevinst af kompetenceløftet. På langt sigt har vi også store forventninger. Vi venter, at projektet rejser 74 nye arbejdspladser to år efter deltagelsen i projektet.”

Projektet i Nordjylland er målrettet virksomheder inden for de nordjyske styrkepositioner IKT (informations- og kommunikationsteknologi) og digitalisering, energi og grøn omstilling, maritime erhverv og fiskeri samt turisme. Efter en indledende screening får virksomhederne forskellige muligheder, bl.a. styrket ledelseskompetence og kompetenceudvikling for ledere og medarbejdere.

Det nordjyske projekt er et af i alt otte nye projekter, der får støtte fra bestyrelsens pulje ”Morgendagens kompetencer”. Projekterne, der medfinansieres af EU’s Socialfond, arbejder med kompetenceløft inden for kvalificeret arbejdskraft, grøn omstilling og digitalisering.

Fakta om indsatsen

I april 2020 åbnede Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse for ansøgninger til puljen ”Morgendagens kompetencer”. Puljen på 86 mio. kr. er målrettet kompetenceløft-projekter inden for kvalificeret arbejdskraft, grøn omstilling og digitalisering. EU’s Socialfond medfinansierer den kommende ind-sats med 67 mio. kr., og dertil kommer 19 mio. kr. fra de decentrale erhvervsfremmemidler.

Indsatsen skal hjælpe virksomheder, som på grund af COVID-19-pandemien er ramt af faldende efterspørgsel og deraf følgende risiko for afskedigelser. Med støtten kan virksomhederne i stedet fastholde medarbejderne i behovsdrevne kompetenceløft-forløb, som dels gør medarbejderne mere produktive og dels styrker virksomhedernes omstillings- og tilpasningsevne på længere sigt.

Støttede projekter

Bestyrelsen har modtaget 35 ansøgninger fra hele landet, og der er samlet ansøgt om 273 mio. kr.

27 projekter får afslag, mens otte projekter får støtte. 

Læs mere om de otte støttede projekter

Kontakt

Kontakt os, hvis du har spørgsmål om indsatsen for kvalificeret arbejdskraft.

Christian Nordbek

Telefon: 3529 1643

Email: [email protected]