Nyhed

38 mio. kr. til starthjælp og udvikling: Turismeerhvervet skal videre efter COVID-19

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse fordeler nu 38,3 mio. kr. til over 20 turismeprojekter, der skal bidrage til at genstarte og udvikle danske turistoplevelser lokalt. De nye projekter kommer oven i de to store tværgående projekter, ”Kickstart dansk turisme2020” og ”Genstart dansk turisme 2020”.

  • 1. juli 2020
  • Turisme

”Vi red på en bølge af succes, men COVID-19-pandemien stoppede os brat.”

”Vestkystturismen blev hårdt ramt af de lukkede grænser, og når turisterne kommer igen, skal Vestkysten være klar.”

Sådan beskriver et par af de mange aktører i det kriseramte danske turistlandskab, hvordan COVID-19 på få måneder har bremset generel fremgang og succes i turisterhvervet. Turisterhvervet genåbner nu til en forkortet sæson med færre internationale turister end normalt, nye retningslinjer og nye krav og ønsker fra kunderne. 

Men der er samtidig masser af idéer, gåpåmod og lyst til at skabe gode turismedestinationer og oplevelser rundt om i turist-Danmark. En håndsrækning på i alt 38,3 mio. kr. fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse skal nu bidrage til at føre dem ud i livet.  

Utrolig overlevelsesvilje

”Vi har med kort varsel fået en lang række ansøgninger fra næsten alle landets turistområder. Ansøgningerne viser, at der er en utrolig overlevelsesvilje og udviklingslyst ude i turistlandskabet, og at mange allerede er i gang igen og har blik på den langsigtede udvikling. Denne vilje skal vi gengælde og støtte til gavn for turisterhvervet i hele landet – fra Vestkysten til Bornholm og fra Nordjylland til det sønderjyske,” siger Dorte Krak, administrerende direktør i Arp-Hansen Hotel Group A/S og medlem af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. 

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse støtter i alt 23 turismeprojekter, der dækker langt det meste af landet. Størstedelen af de støttede projekter har langsigtede udviklingsmål, og alle har desuden fokus på her og nu at hjælpe turistvirksomheder, der på den ene eller anden måde er blevet berørt af COVID-19-pandemien. 

Bestyrelsen støtter blandt andet VisitAarhus’ destinationsudviklingsprojekt ”Grøn genstart” med 3,4 mio. kr. Ambitionen med projektet er at skabe en bæredygtig genstart af turismen i Aarhus-regionen, så den samlede destination kommer både stærkere og grønnere ud på den anden af COVID-19-krisen.

Turismevirksomheder har brug for data og viden

”Vores turistvirksomheder kæmper med manglende omsætning og efterspørgsel og svigtende besøgstal samt uvisheden om, hvordan gæsternes adfærd vil være i fremtiden. Samtidig svarer rigtig mange, at bæredygtighed fortsat er højt prioriteret for dem,” siger Pia Lange Christensen, direktør i VisitAarhus.

Projektets fire mål er et svar på virksomhedernes behov: Turismevirksomhederne skal have adgang til ny og opdateret viden og fakta om turisternes vaner og færden, de skal have forbedret adgang til det internationale marked, flere virksomheder skal gøres konkurrencedygtige, og der skal generelt skabes strategisk retning og konsolidering. 

”Krisen har lært os, at kun sammen kan vi løfte os som én samlet destination, og kun via fælles definerede indsatser når vi i mål,” siger Pia Lange Christensen.

Langs Vestkysten har sommerhusområderne i måneder stået tomme, men nu vender de internationale turister tilbage med nye ønsker og behov. I destinationsselskabet Destination Vesterhavet ruster man sig til de nye tider med projektet ”Vækst og værdiskabelse hos Vestkystens turismeerhverv – sammen og hver for sig ”, der får 3,75 mio. kr. i støtte. 

Krisen har skabt innovationskraft

”Sæsonen 2020 bliver på mange måder en helt ny form for vestkystturisme. Intet er som det plejer at være efter COVID-19. Vi tror på, at krisen også har skabt en mulighed for stor innovationskraft i virksomheder, på destinationerne og i den offentlige forvaltning, og de kræfter skal vi bruge til at udvikle nye bæredygtige produkter, oplevelser og koncepter,” siger Lisbeth Valther, bestyrelsesformand i Destination Vesterhavet.

Turismevirksomhederne går selv forrest i udviklingsarbejdet, og målet er at skabe mellem 20 og 30 nye forretningsmodeller, produkter eller tilbud. 

”Det kan være alt fra natur-take away, drive-in-events, og sommerhus-måltidskasser til ”en nat på museet”. Men vi skal også arbejde med de nødvendige løsninger, som gæsterne fremover vil forvente og stille krav om, og som skal garantere Danmark som et trygt rejsemål, fx garanti på rengøring i sommerhuset og på campingpladsen,” siger Lisbeth Valther. 

På en af landets store ferieøer, Bornholm, understreges det, at der er brug for hjælp, der virker her og nu. 

”Vi har åbnet til en helt ny virkelighed. Ikke alene skal vi drive virksomhed inden for de nye COVID-19-rammer. Der er også meget, der tyder på, at gæsternes behov og ønsker har ændret sig,” siger Mikkel Bach-Jensen, sekretariatsleder ved Gourmet Bornholm, som organiserer 73 fødevarevirksomheder på Bornholm. Gourmet Bornholm er en del af et partnerskab, der nu får støtte til at skabe nye, bæredygtige spisesteder og madoplevelser for besøgende på Bornholm.

Mange af de støttede projekter kobler genstarten af turismevirksomhederne efter COVID-19 sammen med grøn omstilling og bæredygtighed. På Bornholm sker det blandt andet med øget brug af lokale varer i bæredygtigheds-madprojektet.

Strategisk fokus

Turismefremme er centralt for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse i strategien Erhvervsfremme i Danmark 2020-2023. Med støtten til de 23 nye turismeprojekter cementerer bestyrelsen sit fokus og understøtter dermed:

  • Grøn og bæredygtig turisme
  • Strategisk sammenhæng og tværgående samarbejder
  • Stedbunden, lokal oplevelsesudvikling
  • Viden- og databaseret udvikling samt innovativ brug af teknologi
  • Investeringer i attraktive turismeprodukter
  • International markedsføring

Fakta 

Om indsatsen

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har besluttet at uddele i alt 38,3 mio. kr. til lokale og tværgående turismeprojekter, heraf 26,3 mio. kr. til destinationsudviklingsprojekter (alle destinationsudviklingsansøgninger er indstillet til støtte). 

Tidligere i år har bestyrelsen støttet en national markedsføringskampagne og den nationale turismekickstart-kampagne med sammenlagt 25,3 mio. kr. Dermed er bestyrelsens samlede indsats på turismeområdet i 2020 på 63,6 mio. kr.

Støttede projekter

Der er kommet 34 ansøgninger om støtte fra turismepuljen, og 23 projekter får nu støtte fra bestyrelsen. 

Se beskrivelser af de støttede projekter (pdf)

 

Kirstine Halken

Kontakt

Kontakt os, hvis du vil vide mere om de støttede projekter og bestyrelsens turismepulje.

Kirstine Halken

Telefon: 3529 1756

Email: [email protected]