Nyhed

63 mio. kr. til stærke innovationsprojekter skal styrke virksomheder med ny viden

Samarbejder mellem virksomheder og videninstitutioner er afgørende for innovation og udvikling i danske virksomheder. Derfor giver Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse nu 63,3 mio. kr. til indsatser, der kan føre til nye digitale koncepter for bæredygtigt byggeri, Industri 4.0-produkter, fremtidens fødevarer og løsninger rettet mod det østafrikanske marked.

 • 12. december 2019
 • Innovation og styrkepositioner

Innovation spiller en afgørende rolle for produktivitet og konkurrencekraft i danske virksomheder. Og succesfuld innovation bygger ofte på et tæt samarbejde mellem bl.a. virksomheder og videninstitutioner. Alligevel oplever mange mindre virksomheder, at det er svært at kaste sig ud innovation.

Den udfordring tager Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse nu op. Med en samlet støtte på 63,3 mio. kr. til seks projekter med solide partnerskaber vil bestyrelsen bidrage til, at viden og forskning fra videninstitutioner finder fordøren til de mindre virksomheder, så ny viden i højere grad omsættes til udvikling af nye produkter og services.

"Samarbejde er en vigtig drivkraft for succesfuld innovation, og vi er glade for at kunne sende endnu mere viden og input fra fx universiteter ud i stærke innovationssamarbejder. De nye samarbejder skal bidrage til, at etablerede virksomheder og dygtige iværksættere bruger ny viden til at udvikle nye værdiskabende løsninger og produkter", siger Per Michael Johansen, medlem af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og rektor på Aalborg Universitet.

Støtten, der medfinansieres af EU’s Regionalfond, fordeles på seks projekter med lokalt, regionalt og landsdækkende fokus, der alle har et fælles mål: At skabe flere innovative SMV’er. Fire af de seks støttede projekter får tillægsbevillinger og har allerede leveret gode resultater.

Store projekter på Fyn og i Sydjylland

Med en samlet støtte på 34,5 mio. kr. går over halvdelen af puljen til to projekter med rod i Fyn og Sydjylland. Erhvervshus Fyn bruger tidligere erfaringer med at skabe vækst i SMV’er med innovationssamarbejder til projektet Industri 4.0: DigitaliseringsBoost. Indsatsen har blik for virksomheder i hele landet og skal foldes ud i et stærkt partnerskab på tværs af erhvervshuse, videninstitutioner og klynger.

"Vi ved, at der er et stort behov for indsatser inden for digitalisering og Industri 4.0, og vi har stor efterspørgsel fra virksomheder i hele landet efter de aktiviteter, som vi tilbyder i dag", siger projektleder Lars Kristensen, Erhvervshus Fyn.

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, der ligger i Odense, Vejle, Svendborg, Jelling og Fredericia, får støtte til at opbygge innovationslaboratorier på Fyn og i Sydjylland med fokus på digitalt og bæredygtigt byggeri. Også dette projekt bygger på et solidt partnerskab mellem virksomheder og videninstitutioner.

"Internationalt investeres der voldsomt i digitalisering i byggeriet, og vi skal med på vognen nu. Værdien er indlysende: Mere digitalisering giver højere produktivitet, materialer der bedre kan spores, og vi får mere ud af genanvendelsen. Vi ved fra tidligere projekter, at innovationslaboratorierne er efterspurgte, og det nye projekt skal kaste mindst otte nye digitale koncepter inden for bæredygtigt byggeri af sig", siger Jan Lund, chefkonsulent ved UCL.

Yderligere fire projekter får støtte til skabe flere innovative SMV’er:

 • Access2innovation har allerede 25 interesserede virksomheder skrevet op til en indsats, der skal hjælpe virksomheder i hele landet med at udvikle innovative produkter og løsninger rettet mod vækstmarkederne i Østafrika. Projektet følger op på en nordjysk succes.
 • Agro Business Park A/S i Tjele skal opbygge innovationssamarbejder inden for fremtidens fødevarer og bioressourcer.
 • I Vesthimmerland Kommune har NordVest Smart Production fundet opskriften på at få ny viden og lokale virksomheder til at mødes i samarbejde om Industri 4.0-løsninger og får nu støtte til at udrulle indsatsen i yderligere tre nordjyske kommuner.
 • Desuden får DTU støtte til at fortsætte arbejdet med at koble sjællandske virksomheder sammen med universitetets forskere i innovative samarbejder.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har modtaget ansøgninger på samlet en kvart milliard kroner til puljen, og bestyrelsesformand Jakob Riis er begejstret for den store efterspørgsel:

"Vi er meget glade for ambitionerne og kvaliteten i de mange ansøgninger, som sender et klart signal: Innovation er højt på dagsordenen blandt små og mellemstore virksomheder over hele landet. Innovation er et af vores centrale strategiområder, som vi også vil investere i fremover", siger Jakob Riis.

Fakta om indsatserne

I september 2019 besluttede Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse at afsætte 63,3 mio. kr. til puljen Innovationssamarbejder mellem virksomheder og videninstitutioner, heraf 48,3 mio. kr. fra EU’s Regionalfond og 15 mio. kr. fra decentrale erhvervsfremmemidler.

Bestyrelsen har modtaget 21 ansøgninger - heraf 13 tillægsansøgninger til eksisterende projekter og 8 nye projektansøgninger. Den samlede ansøgningssum er på 252 mio. kr., og bestyrelsen har besluttet at støtte følgende 6 ansøgere med op til 63,3 mio. kr.:

 • PIVØ, Partnerskabsdreven innovation til vækstmarkederne i Østafrika (Foreningen Access2innovation) - støttes med 6,75 mio. kr.
 • Innovationslaboratorier Build 4.0 (UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole) - støttes med 9,4 mio. kr.
 • Nordvest Smart Production (Vesthimmerland Kommune) - støttes med 3,5 mio. kr.
 • Future Food & Bioressource Innovation dk (Agro Business Park) - støttes med 12,5 mio. kr.
 • Teknologisamarbejde i Region Sjælland (DTU) - støttes med 6,0 mio. kr.
 • Industri 4.0 DigitaliseringsBoost (Erhvervshus Fyn) - støttes med 25,1 mio. kr.

Læs beskrivelser af de støttede projekter (pdf)

Kontakt

Kontakt os hvis du vil vide mere om støtte til innovationssamarbejder mellem virksomheder og videninstitutioner.