Nyhed

86 mio. kr. til kompetenceudvikling i små og mellemstore virksomheder, så de rustes til ændrede markedsvilkår som følge af COVID-19-pandemien

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse målretter nu 86 mio. kr. til kompetenceudvikling i små og mellemstore virksomheder, der har brug for at ruste sig til at håndtere følgerne af COVID-19.

  • 20. april 2020
  • Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion
  • Grøn og cirkulær omstilling
  • Digitalisering og automatisering

Indsatsen på 86 mio. kr. fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse rettes mod kompetenceudvikling af ledelse og medarbejdere i danske SMV’er, og op mod 1.000 SMV’er og 3.500 ansatte ventes at kunne få gavn af indsatsen. Dermed supplerer indsatsen regeringens hjælpepakker og de øvrige statslige initiativer, som understøtter mulighederne for øget anvendelse af kompetenceudvikling. 

Jakob Riis, der er formand for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, uddyber: 

”Vi står i en meget alvorlig situation med faldende afsætning og dystre økonomiske prognoser. Det er derfor helt afgørende, at vi  styrker vores medarbejderes kompetencer, så de bliver mere produktive og kan bidrage til konkurrencekraften – også i tiden efter COVID-19. Det er en kerneopgave for bestyrelsen at hjælpe virksomhederne på dette felt.”

Efteruddannelse som alternativ til en fyreseddel 

Det centrale i bestyrelsens indsats er, at virksomhederne kan få tilskud til lønnen til ansatte, som sendes på efteruddannelse. Dermed kan kompetenceudviklingen også blive et reelt alternativ til en fyreseddel i virksomheder, der er ramt af afmatning på grund af COVID-19-krisen. 

”Dansk erhvervsliv oplever netop nu alvorlige økonomiske udfordringer. Derfor har virksomhederne behov for indsatser, der stiller dem stærkere her og nu. Og det gør blandt andet kompetenceløft af ledelse og medarbejdere. Derfor målretter vi en stor del af de midler, vi har til kompetenceudvikling og uddannelsesinitiativer i år, til denne særlige COVID-19-indsats,” siger Jakob Riis.

Det er bestyrelsens ønske, at virksomheder gennem indsatsen tilbydes en bred vifte af aktiviteter, som skræddersys til den enkelte virksomhed: Styrkelse af ledelseskompetencer, kompetenceudvikling af nuværende medarbejdere, tilførsel af medarbejdere med nye kompetencer samt netværk.

Den målrettede kompetenceudvikling kan indholdsmæssigt fx fokusere på digitalisering og/eller grøn omstilling, men også andre emner og udfordringer, som COVID-19-krisen har aktualiseret og blotlagt.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse vil gøre det så nemt for virksomhederne som muligt at deltage i indsatsen. Derfor lettes der – med EU-Kommissionens godkendelse  – på de krav, som normalt stilles til virksomheder, der ønsker at deltage i kompetenceudviklingsindsatser med støtte fra EU’s Socialfond. Det betyder, at langt hovedparten af danske SMV’er i princippet vil kunne deltage i indsatsen.
 

Fakta om indsatsen

  • Der afsættes op til 86 mio. kr. til indsatsen, hvoraf ca. 67 mio. kr. kommer fra EU’s Socialfond, og ca. 19 mio. kr. kommer de decentrale erhvervsfremmemidler.
  • Målgruppen i indsatsen er SMV’er på tværs af brancher i hele landet og i særlig grad virksomheder, der er udfordret som følge af COVID-19. 
  • Ansøgere kan søge om midler til helt nye projekter og om tillægsbevillinger til igangværende og velfungerende socialfondsprojekter, som ønsker at udvide deres aktivitetsniveau. Det er også muligt at søge tillægsbevillinger til at udvide et igangværende projekts aktiviteter med en COVID-19-indsats.
  • Det forventes, at primært uddannelsesinstitutioner, erhvervshuse og selvejende institutioner vil byde ind som operatører.
  • Fristen for at indsende ansøgning er den 18. juni 2020 kl. 12.00.
  • Læs mere om indsatsen 
Merete Woltmann (teamleder)

Kontakt

Kontakt os, hvis du vil vide mere om indsatsen, herunder hvordan du søger.

Merete Woltmann

Telefon: 3529 1374

Email: merwol@erst.dk