Rapporter og analyser

Beskæftigelsesministeriet (2019). Rekrutteringssituationen på landsplan

Undersøgelsen har til formål at belyse omfanget og karakteren af virksomhedernes rekrutteringsudfordringer i Danmark.

  • 1. februar 2019
  • Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion