Rapporter og analyser

Børne- og Undervisningsministeriet (2017). Grundforløb på erhvervsuddannelserne efter reformen

Følgeforskning om erhvervsuddannelsesreformens nye grundforløb peger på, at flere unge har det nødvendige faglige niveau, når de begynder på en erhvervsuddannelse. 

  • 1. december 2017
  • Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion