Rapporter og analyser

Børne- og Undervisningsministeriet (2017). Nye kompetencer hele livet – Fremtidens voksen-, efter- og videreuddannelse

I denne rapport fremlægger en VEU-ekspertgruppe en række anbefalinger til fremtidens voksen-, efter- og videreuddannelsessystem. Ekspertgruppens arbejde har været fulgt af en referencegruppe med medlemmer fra DA, LO, KL og FTF samt en følgegruppe med deltagere fra en bred kreds af interessenter.

  • 10. januar 2020
  • Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion