Rapporter og analyser

Børne- og Undervisningsministeriet (2019). Anbefalinger fra EUD/EUX-elevpanelet

  • 24. april 2019
  • Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion

Panelet havde til opgave at øge kendskabet til erhvervsuddannelsernes mange muligheder. De har sammen drøftet ideer, forslag og input ud fra fire overordnede områder:

  • Sammenhængen mellem folkeskolen og erhvervsuddannelserne og overgang til eud/eux
  • Hvordan styrker vi kendskabet til eud og eux?
  • Attraktive ungdomsuddannelsesmiljøer på erhvervsskolerne
  • Bedre sammenhæng mellem skole og praktik

Læs ’Børne- og Undervisningsministeriet (2019). Anbefalinger fra EUD/EUX-elevpanelet’