Rapporter og analyser

Børne- Undervisningsministeriet (2018). Internationale erfaringer med søgning og gennemførelse af EUD

Det konkrete formål med nærværende analyse er at undersøge udvalgte karakteristika, tiltag og indhold i erhvervsuddannelser internationalt, som potentielt kan inspirere i forhold til at nå målene om søgning og gennemførelse i dansk kontekst. 

  • 1. marts 2018
  • Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion