Rapporter og analyser

Børne- Undervisningsministeriet (2018). Kortlægning af supplerende undervisning på EUD

Denne rapport belyser brugen af supplerende undervisning i forbindelse med overgangskrav fra grundforløb til hovedforløb på erhvervsuddannelserne og samarbejdet herom mellem VUC’er og erhvervsskoler.

  • 10. januar 2018
  • Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion