Rapporter og analyser

Børne- Undervisningsministeriet (2018). Rapport: Hovedforløb på erhvervsuddannelserne efter reformen

De forskellige elementer i erhvervsuddannelsesreformen, som trådte i kraft i august 2015, bliver løbende undersøgt for at følge med i, hvordan det går med at implementere reformen. 

  • 1. maj 2018
  • Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion