Bornholm

Bornholms erhvervsliv er i en positiv udvikling. Det ses blandt andet inden for fødevarer, turisme og industri, som også har været særlige fokusområder for erhvervsfremme de seneste år. 

Bornholms erhvervsudvikling er i høj grad afhængig af eksterne faktorer. Det gælder i forhold til konjunkturen generelt, men også på andre områder, fx nærheden til hovedstadsområdet og Greater Copenhagen, der åbner op for strategiske samarbejdsmuligheder.

Øens særlige geografiske placering er både en udfordring og en styrke. Det er en styrke på turismeområdet, men en udfordring på fx uddannelsesområdet, og når det drejer sig om at tiltrække kvalificeret arbejdskraft.

Den strategiske retning for Bornholm skal bygge videre på de nuværende positive udviklingstendenser og fortsat imødegå lokale udfordringer. Indsatsen skal generelt have et stærkere tværgående branchefokus, så udviklingen forankres mere bredt og dermed kommer flere virksomheder til gode.

Erhvervsfremme i Danmark 2020-2023

Læs hele kapitlet om Bornholm i strategien Erhvervsfremme i Danmark 2020-2023.

Læs strategien (pdf)