Rapporter og analyser

Center for Ejerledede Virksomheder, CBS (2015): Ejerledelse i Danmark. Rapport 1: Ejerledelse - baggrund og udbredelse

Professorerne Morten Bennedsen og Kasper Meisner Nielsens sætter i denne rapport fra februar 2015 tal på de danske ejerledede virksomheder. Rapporten dokumenterer blandt andet, at ejerledelse er den mest udbredte ejerstruktur herhjemme, hvor flere end 3 ud af 4 virksomheder er ledet af ejeren selv. Rapporten sætter desuden særligt fokus på virksomhedsoverdragelser, og det estimeres i rapporten, at 23.000 virksomheder skal gennemføre et ejer- eller generationsskifte inden for de kommende 10 år.

  • 28. februar 2015
  • Dansk erhvervsliv – status og udvikling