Rapporter og analyser

Center for Ejerledede Virksomheder, CBS (2016): Ejerledelse i Danmark. Rapport 2: De økonomiske konsekvenser af ejerskifte i Danmark

I rapporten fokuserer professor Morten Bennedsen og professor Kasper Meisner Nielsen på at afdække, hvor mange direktør- og ejerskifter, der har fundet sted i ejerledede virksomheder siden 1995, og hvor mange, der kan forventes i fremtiden. Rapporten undersøger også, hvilke økonomiske konsekvenser disse skift i ledelses- og ejerforholdene har haft for virksomhederne.

  • 30. april 2016
  • Dansk erhvervsliv – status og udvikling