Rapporter og analyser

DAMVAD for STAR (2017). Evaluering af international arbejdskraft

Nærværende evaluering har til formål at belyse betydningen for dansk erhvervsliv af ordningerne til international rekruttering, som administreres af Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI).

  • 31. marts 2017
  • Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion