Nyhed

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse afsætter yderligere midler til COVID-19-indsatser

Erhvervsfremmesystemet skal understøtte lønmodtagere og virksomheder her og nu, men også i kølvandet på krisen, når Danmark genåbnes. Derfor har bestyrelsen netop besluttet at afsætte yderligere midler til COVID-19-indsatser.

  • 6. april 2020
  • Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion
  • Iværksætteri
  • Grøn og cirkulær omstilling
  • Innovation og styrkepositioner
  • Digitalisering og automatisering
  • Internationalisering
  • Turisme

Mandag den 6. april holdt Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse igen videomøde om den ekstraordinære situation, som COVID-19-pandemien har sat danske virksomheder i.

Bestyrelsen lægger vægt på, at erhvervsfremmesystemet skal hjælpe lønmodtagere og holde hånden under virksomheder her og nu, men også når Danmark igen gradvist åbnes op.

På mødet besluttede bestyrelsen at prioritere midler til en række initiativer, som skal være med til at afbøde konsekvenserne af COVID-19 for dansk erhvervsliv. Midlerne vil blandt andet blive målrettet en særlig turismeindsats og kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere i virksomheder, der er ramt af den aktuelle krise. 

Endelig drøftede bestyrelsen muligheden for en hurtig proces i forbindelse med tillægsbevillinger. Det skal give eksisterende projekter chancen for at justere og skalere igangværende projekter, så de kan medvirke til at hjælpe danske virksomheder godt igennem og ud på den anden side af krisen.

Bestyrelsen forventer at offentliggøre de nye indsatser i løbet af april 2020.