Rapporter og analyser

Danmarks Evalueringsinstitut (2017). Evaluering af korte uddannelsesaftaler i erhvervsuddannelserne

Denne rapport afdækker, hvordan korte uddannelsesaftaler påvirker kvaliteten af praktikoplæringen på erhvervsuddannelserne.

  • 1. december 2017
  • Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har undersøgt, hvilke udfordringer og potentialer elever, virksomheder og uddannelser oplever ved de korte uddannelsesaftaler. Evalueringen sætter fokus på brugen af korte uddannelsesaftaler på fire forskellige uddannelser, der har oplevet en vækst de seneste år. De fire uddannelser er smedeuddannelsen, frisøruddannelsen, mekanikeruddannelsen og tømreruddannelsen.

Læs ’Danmarks Evalueringsinstitut (2017). Evaluering af korte uddannelsesaftaler i erhvervsuddannelserne’