Rapporter og analyser

Danmarks Evalueringsinstitut (2019): Uddannelsesvalg i 9. klasse - Unges vej mod ungdomsuddannelse

I rapporten fra Danmarks Evalueringsinstitut præsenteres en undersøgelse af, hvordan unge i 9. klasse forholder sig til deres valg af uddannelse. 
 

  • 31. december 2019
  • Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion

Rapporten giver vigtig viden om de unges oplevelser af at skulle træffe et uddannelsesvalg i 9. klasse og om de unges valgprocesser frem mod deadline for at søge om optagelse på en ungdomsuddannelse eller tilmelde sig 10. klasse.

Undersøgelsen kan på den baggrund være med til at kvalificere overvejelser om, hvordan aktiviteter tilrettelægges i udskolingen, som klæder de unge bedst muligt på til at træffe beslutninger om deres valg af uddannelse og fremtid.

Læs rapporten Uddannelsesvalg i 9. klasse fra Danmarks Evalueringsinstitut