Rapporter og analyser

DEA (2016). Undersøgelse af virksomhedernes anvendelse af VEU

Gennem kompetencefondene afsættes der hvert år mange penge til at efter- og videreuddanne medarbejdere. Endvidere er Danmark et af de lande i verden, der bruger flest offentlige midler på voksen- og efteruddannelse (herefter VEU).

  • 19. marts 2016
  • Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion