Rapporter og analyser

DEA (2018). Er der tegn på kompetenceknaphed i det danske virksomhedslandskab?

  • 3. oktober 2018
  • Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion

Virksomheders udfordringer med at rekruttere arbejdskraft med de rette kompetencer er et tema, som er kommet højere op på den politiske dagsorden i de seneste år i takt med, at flere virksomheder beretter om, at de har fået vanskeligere ved at finde de medarbejdere, de har brug for. Det gælder både højtuddannedes kompetencer inden for højtspecialiserede fagområder, men også faglærte og ufaglærte medarbejdere i forskellige brancher efterspørges nu i stigende omfang i store dele af landet.

Læs ’DEA (2018). Er der tegn på kompetenceknaphed i det danske virksomhedslandskab?’