Rapporter og analyser

DEA (2018). Erhvervsuddannelserne: Status, styring og reformer

Formålet med dette notat er derfor at give et nuanceret indblik i erhvervsuddannelserne – tilgangen af elever, unges søgemønstre, hvad der påvirker unges uddannelsesvalg, hvordan erhvervsuddannelserne styres og et overblik over reformintensiteten i sektoren.

  • 1. september 2018
  • Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion