Rapporter og analyser

DEA (2019). Faglærtes motivation for efteruddannelse

  • 14. september 2019
  • Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion

Flere forhold afholder faglærte fra at efteruddanne sig, viser en ny analyse fra Tænketanken DEA. Det gælder eksempelvis lav uddannelsesselvtillid, et manglende oplevet behov for at efteruddanne sig og en uklar ansvarsfordeling mellem arbejdsgiver og medarbejder.

Læs ’DEA (2019). Faglærtes motivation for efteruddannelse’