Den regionale statistikbank

I den regionale statistikbank kan du trække tal om udviklingen i Danmark på en række afgørende områder.

En fælles forståelse af danske virksomheders regionale og lokale udfordringer og muligheder er afgørende for arbejdet i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Derfor har bestyrelsen brug for faktabaseret viden, som gør det muligt at igangsætte og målrette konkrete indsatser.  

I den regionale statistikbank er samlet en række indikatorer, som måler de regionale og lokale præstationer og rammevilkår på områder, som er vigtige for at skabe vækst og udvikling i hele landet. Det er samtidig områder, hvor regionale og lokale aktører har gode muligheder for at påvirke udviklingen.

I statistikbanken er samlet en række indikatorer, som måler regionale præstationer og rammevilkår på fire strategiske fokusområder, som er vigtige for at skabe vækst, og hvor de regionale og lokale aktører har gode muligheder for at påvirke udviklingen:

  • Iværksætteri og vækstvirksomheder
  • Kvalificeret arbejdskraft
  • Forskning, udvikling og innovation
  • Grønne varer og tjenester

Ud over de fire strategiske fokusområder benchmarkes udviklingen i BNP, produktivitet, erhvervsfrekvens mv. under overskriften "Velstand, vækst og beskæftigelse".

Alle indikatorerne er opgjort for de fem regioner, de seks erhvervshusområder, og hvor muligt også for Bornholm. Herudover findes en række indikatorer opgjort for kommuner, så det er muligt at følge udviklingen lokalt. De fleste indikatorer foreligger som tidsserier, så man kan følge udviklingen over tid. Hver enkelt indikator opdateres hen over året med nye data, når de foreligger.

Indikatorerne kan fx anvendes af erhvervshuse, kommuner, beskæftigelsesregioner og organisationer til opstilling af mål for udvikling, opfølgning på strategier, indkredsning af indsatsområder etc.

Størstedelen af indikatorerne er baseret på registerdata fra Danmarks Statistik, men der er også indhentet oplysninger fra blandt andet surveys til virksomheder (bl.a. om deres innovationer og lokale videndeling).

Hovedparten af indikatorerne, især for præstationer, lægger sig tæt op ad nationale og internationale indikatorer. Herved kan indikatorerne både sammenlignes internt i Danmark, men også med øvrige EU- og OECD-lande.

Hvert område er opdelt i en række temaer, fx "etablering af nye virksomheder" og "vækst i nye virksomheder" under kategorien iværksætteri. Hvert område er yderligere opdelt i deloverskrifter, fx "etablering" og "overlevelse" under målet "etablering af nye virksomheder". Under hver deloverskrift findes en eller flere indikatorer.

Om statistikbanken

Statistikbanken har fuldstændig samme brugerflade som Danmarks Statistikbank. Det betyder, at det blandt andet er muligt at få vist indikatorerne grafisk direkte på skærmen, både som diagrammer og på kort. Alle indikatorer kan downloades i Excel-format, PC-Axis mv.

Arbejdet med at udvikle nye indikatorer til belysning af den decentrale udvikling fortsætter. Derfor opdateres statistikbanken løbende med nye og bedre data.

Brian Kampmann

Kontakt

Kontakt os, hvis du har spørgsmål om den regionale statistikbank.

Brian Kampmann 
Telefon: 3529 1766
Email: brikam@erst.dk