Rapporter og analyser

Epinion for Miljøstyrelsen (2017): Cirkulær økonomi - virksomhedsundersøgelse

Miljøstyrelsen har i samarbejde med Epinion foretaget en undersøgelse af danske virksomheders kendskab til cirkulær økonomi. Undersøgelsen fra 2017 finder blandt andet, at lidt under hver tredje virksomhed har hørt om begrebet cirkulær økonomi, mens mere end halvdelen allerede har fokus på at reducere brugen af materialer/råstoffer mm.

  • 30. september 2017
  • Grøn og cirkulær omstilling