Rapporter og analyser

EU-Kommissionen (2020): Innovation Scoreboard

EU-Kommissionen udarbejder Innovation Scoreboards for alle lande og regioner i EU. Undersøgelsen fra 2020 viser, at Danmark ligger i toppen blandt EU-landene, når det gælder innovation. Men samtidig er der geografiske forskelle i Danmark. 

  • 22. juni 2020
  • Innovation og styrkepositioner