Nyhed

Få svar på spørgsmål om Innovationskraft: Danske klynger for viden og erhverv 2021-2024

Coronavirus/covid-19: Det planlagte informationsmøde den 1. april om Innovationskraft: Danske klynger for viden og erhverv 2021-2024 aflyses.

  • 23. marts 2020
  • Innovation og styrkepositioner

Som følge af coronavirus/covid-19 aflyses det planlagte informationsmøde den 1. april om Innovationskraft: Danske klynger for viden og erhverv 2021-2024. 

I stedet er vi ved at udarbejde en liste med svar på de mest almindelige spørgsmål. Listen bliver offentliggjort på ufm.dk.

Har I spørgsmål eller brug for vejledning? 

I kan sende spørgsmål til: innovationskraft@ufm.dk.

Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte og Erhvervsstyrelsen tilbyder desuden ansøgere at mødes via Skype. Her vil begge styrelser deltage og besvare spørgsmål og give vejledning. 

Vi kan afholde møder med interesserede den 31. marts, 1. april og 2. april i tidsrummet 8.00-15.00. 

Har I brug for et møde? 

Ansøgere, der ønsker et møde, skal sende en mail til Tej Egefjord: tejege@erst.dk
I mailen skal I angive:

  • Hvilken styrkeposition eller spirende område, I forventer at søge midler til. 
  • Ønsker til mødetidspunkt. Vi beder jer angive mindst to tidsrum a max 45 minutters varighed på de givne datoer. Tiderne fordeles efter først til mølle.

Fristen for at sende spørgsmål og anmodning om møde over Skype er den 26. marts 2020.

Inden mødet skal I sende jeres spørgsmål og de dagsordenspunkter, som I gerne vil have vejledning om til tejege@erst.dk og innovationskraft@ufm.dk