Fyn

Globaliseringen og finanskrisen har haft stor påvirkning på Fyn. De store, gamle industrivirksomheder er forsvundet og med dem arbejdspladserne. I dag er et nyt billede ved at tegne sig, og optimismen spirer igen på Fyn. 

Løsningen på Fyn er samarbejde mellem offentlige og private aktører om de erhvervsmæssige styrker, der kendetegner Fyn.

Bredt forankrede samarbejder skal imødegå den indbyggede svaghed i den fynske erhvervsstruktur, der opstår fordi øen mangler store virksomheder, der kan drive udviklingen. Et stærkt eksempel på det er robotområdet.

Samarbejdet om erhvervsmæssige styrker har gjort det klart, at denne fokusering er den effektfulde vej for Fyn, der dels optimerer de tværgående vækstbetingelser for alle fynske virksomheder og dels øger øens vækstpotentiale med særligt øje for områder, hvor Fyn har etablerede eller potentielle styrker.

De fynske erhvervsmæssige styrker indgår i en international konkurrencesituation og udvikles bedst i samspil med relaterede erhvervs- og videnmiljøer i resten af Danmark og i udlandet. 

Erhvervsfremme i Danmark 2020-2023

Læs hele kapitlet om Fyn i strategien Erhvervsfremme i Danmark 2020-2023.

Læs strategien (pdf)