Grænseoverskridende samarbejder

Det er vigtigt for dansk erhvervsliv, at grænseregionerne i videst muligt omfang fungerer som sammenhængende erhvervs-, arbejdskraft- og uddannelsesområder. Det giver nem adgang til markeder, arbejdskraft og viden, der kan styrke virksomhedernes vækst og udvikling.

Velfungerende grænseregioner er ikke en naturlov. Tværtimod er der ofte både tekniske, sproglige og kulturelle barrierer, der hæmmer samarbejde og udvikling på tværs af grænserne. Det kræver derfor en vedholdende indsats på mange niveauer at sikre velfungerende grænseregioner.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse anerkender vigtigheden af indsatsen for velfungerende grænseregioner på politisk niveau, og at der er brug for konkrete projekter og initiativer, som kan styrke samspillet mellem virksomheder og videninstitutioner og understøtte et velfungerende arbejdsmarked.

Vi vil fokusere på at understøtte projekter, der bidrager til at skabe vækst og udvikling for grænseregionernes virksomheder inden for fire strategiske fokusområder.

Fotograf: Stig-Åke Jönsson/Øresundsbron

Strategiske fokusområder

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse vil understøtte:

  • Sammenhængende arbejdsmarked på tværs af grænser
  • Uddannelsessamarbejder
  • Forsknings- og innovationssamarbejder
  • Femern Bælt-forbindelsen

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse prioriterer at igangsætte og finansiere aktiviteter, som understøtter potentialerne ved et styrket grænseoverskridende samarbejde til gavn for virksomhederne. Det kan fx være samarbejder med udgangspunkt i sammenhængende erhvervsområder, videnmiljøer eller fælles udfordringer, herunder
mangel på kvalificeret arbejdskraft. Indsatserne kan supplere eller bygge videre på allerede etablerede erhvervsrettede grænseoverskridende samarbejder.

Bestyrelsen kan blandt andet understøtte indsatser i regi af de erhvervsrettede dele af EU’s Interreg-programmer, som skal være i overensstemmelse med strategien Erhvervsfremme i Danmark 2020-2023

Vores arbejde med og eventuelle finansiering af aktiviteter vedrørende grænseoverskridende samarbejder skal koordineres med parter, der arbejder med erhvervsfremmeaktiviteter, og med projekter, der indeholder elementer af erhvervsfremmeaktiviteter i grænseregionerne.

Erhvervsfremme i Danmark 2020-2023

Læs mere om grænseoverskridende samarbejder i strategien Erhvervsfremme i Danmark 2020-2023.

Læs strategien (pdf)

Kontakt

Kontakt sekretariatet, hvis du vil vide mere om grænseoverskridende samarbejder.

Niels Bjerring Hansen
Email: [email protected]
Telefon: 3529 1753