Rapporter og analyser

Højbjerre Brauer Schultz (2018): STEM-kompetencer i Region Hovedstaden

Analysen er baseret på en række kvantitative datakilder. Det drejer sig om registerdata fra Danmark Statistisk, HBS Jobindex databasen og DREAM’s fremskrivning af den regional- og uddannelsesfordelte arbejdsstyrke.

  • 4. oktober 2018
  • Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion