Hovedstaden

Hovedstadens udvikling som metropolregion skal i høj grad ses i lyset af hovedstadsområdets internationale konkurrencedygtighed, der forventes at blive et stadigt vigtigere parameter for virksomhedernes muligheder. Selvom væksten i hovedstadsområdet samlet set er høj, er der stor forskel på væksten i de enkelte kommuner.

Hovedstadsområdets erhvervsmæssige betydning hviler på en række internationalt konkurrencedygtige storbystyrker, der understøtter vækst på tværs af brancher og regionale skel.

Skal hovedstadsområdets position og potentiale fastholdes og videreudvikles, er det vigtigt at adressere styrker og udfordringer i et helhedsorienteret og internationalt perspektiv.

Fortsat styrkelse af hovedstadsområdets økosystem og den internationale profilering af Greater Copenhagen-samarbejdet er vigtige pejlemærker for den udvikling. På det grundlag har strategien et bredt fokus inden for seks tværgående indsatsområder med FN’s verdensmål og digitalisering som gennemgående temaer.

Erhvervsfremme i Danmark 2020-2023

Læs hele kapitlet om hovedstadsområdet i strategien Erhvervsfremme i Danmark 2020-2023.

Læs strategien (pdf)