EU logo

Indsatsområde: Digitalisering

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har netop lanceret i alt 50 mio. kr. til en landsdækkende digitaliseringsindsats for små og mellemstore virksomheder. 

25 mio. kr. er øremærket et digitalt kompetenceløft af ledere og nøglemedarbejdere, mens de øvrige 25 mio. kr. er afsat til skalering af det eksisterende SMV:Digital-program, der tilbyder privat digitaliseringsrådgivning.

Operatører, der vil gennemføre en landsdækkende indsats rettet mod ledere og ledende medarbejdere i SMV'er, kan søge midler.

Læs pressemeddelelsen fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Hvis I har spørgsmål

Har I spørgsmål vedrørende indsatsen, er I meget velkomne til at kontakte:

Relevant materiale til ansøgning

Der er kun ét log-in til ansøgningsskemaet pr. projektansøgning. Derfor anbefaler vi, at I downloader wordudgaven af ansøgningsskemaet. Denne version er nyttig, hvis I er flere, der arbejder med at udfylde skemaet. 

Samme ansøger kan godt indsende flere forskellige ansøgninger, men man kan kun arbejde i én ansøgning ad gangen. Det betyder, at man skal have indsendt den første ansøgning, inden man kan begynde at udfylde den næste.

Åbn ansøgningsskemaet i Word (doc)

 

< Tilbage