EU logo

Indsatsområde: Digitalisering

Frem til 11. juni 2019 kunne operatører søge om 25 mio. kr. til en landsdækkende digitaliseringsindsats for ledere og nøglemedarbejdere i små og mellemstore virksomheder. 

I april 2019 lancerede Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse i alt 50 mio. kr. til digitalisering i SMV'er. 25 mio. kr. var øremærket et digitalt kompetenceløft af ledere og nøglemedarbejdere, mens de øvrige 25 mio. kr. var afsat til skalering af det eksisterende SMV:Digital-program, der tilbyder privat digitaliseringsrådgivning.

Midlerne til digitalt kompetenceløft kunne søges af operatører, der vil gennemføre en landsdækkende indsats rettet mod ledere og ledende medarbejdere i SMV'er.

Læs pressemeddelelsen fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Hvis I har spørgsmål

Har I spørgsmål vedrørende digitaliseringsindsatsen, er I meget velkomne til at kontakte:

Relevant materiale til ansøgning

 

< Tilbage