Investeringsplan 2023

Strategien Erhvervsfremme i Danmark 2020-2023 sætter den strategiske ramme for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses arbejde de kommende år. Investeringsplanen viser, hvordan bestyrelsen i praksis vil omsætte strategien til gavn for danske virksomheder over hele landet.

 

Investeringsplan 2023

Bestyrelsen vedtog investeringsplanen for 2023 på sit møde den 15. november 2022.

Investeringsplanen beskriver bestyrelsens overordnede forventninger til:

  • Hvad bestyrelsens tilskudsmidler vil blive brugt til i 2023.
  • Hvordan bestyrelsen vil investere sine midler.
  • Hvornår bestyrelsen vil investere sine midler.

I 2023 skal Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse investere ca. 900 mio. kr. Midlerne kommer fra de nye EU-programmer for 2021-2027 og fra finansloven.

Fokus i 2023

Indsatserne skal imødekomme virksomhedernes aktuelle behov og muligheder og være enkle, genkendelige og sammenhængende.

I sine investeringer i 2023 vil bestyrelsen særligt fokusere på:

  • Styrkepositioner, herunder lokale erhvervsfyrtårne og turisme
  • Digital og grøn omstilling i SMV’er
  • Iværksætteri

Fokus for årets investeringsplan er udformet med strategisk sparring fra erhvervshusenes bestyrelser.

Oversigt over Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses investeringer i 2023

Indsats Mio. kr. Forventet annoncering Udmøntning
Lokale og tværgående turismeprojekter 2023 55 4. kvartal 2022 2. kvartal 2023
Udvikling af turismeområder (turismeinfrastruktur) 97 4. kvartal 2022 4. kvartal 2023
Lokale erhvervsfyrtårne II 312 4. kvartal 2022 2. kvartal 2023
Iværksætterprogram 2023-2025 136* 4. kvartal 2022 2. kvartal 2023
Cirkulære værdikæder for SMV’er 195 2. kvartal 2023 4. kvartal 2023
Velfærdsteknologi 72 2. kvartal 2023 4. kvartal 2023
Digitale værktøjer til SMV'er 20 4. kvartal 2023 2. kvartal 2024
Evaluering, analyser, strategi, kommunikation m.v. 5 Ikke relevant Ikke relevant
INVESTERINGER I ALT 892    

* Heraf udmøntes 20 mio. kr. direkte til iværksætterevents.

Investeringsplan 2023

Læs om bestyrelsens investeringer i 2023.

Se investeringsplanen for 2023 (pdf)

Indsatser i 2023

Kontakt

Kontakt os, hvis du vil vide mere om investeringsplanen for 2023.

Emil Bjørn Ørskov

Telefon: 3529 1706

Email: emiors@erst.dk