Investeringsplan 2023

Strategien Erhvervsfremme i Danmark 2020-2023 sætter den strategiske ramme for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses arbejde de kommende år. Investeringsplanen viser, hvordan bestyrelsen i praksis vil omsætte strategien til gavn for danske virksomheder over hele landet.

 

Investeringsplan 2023

Bestyrelsen vedtog investeringsplanen for 2023 på sit møde den 15. november 2022.

Investeringsplanen beskriver bestyrelsens overordnede forventninger til:  

  • Hvad bestyrelsens tilskudsmidler vil blive brugt til i 2023. 
  • Hvordan bestyrelsen vil investere sine midler. 
  • Hvornår bestyrelsen vil investere sine midler. 

I 2023 skal Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse investere ca. 900 mio. kr. Midlerne kommer fra de nye EU-programmer for 2021-2027 og fra finansloven.  

Fokus i 2023

Indsatserne skal imødekomme virksomhedernes aktuelle behov og muligheder og være enkle, genkendelige og sammenhængende. 

I sine investeringer i 2023 vil bestyrelsen særligt fokusere på:  

  • Styrkepositioner, herunder lokale erhvervsfyrtårne og turisme 
  • Digital og grøn omstilling i SMV’er 
  • Iværksætteri 

Fokus for årets investeringsplan er udformet med strategisk sparring fra erhvervshusenes bestyrelser.  

Tabel over investeringer i 2023

Oversigt over Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses investeringer i 2023.

* Bestyrelsens investeringsplan er vedtaget med forbehold for finansloven for 2023, der pt. ikke er vedtaget.

** Heraf udmøntes 13 mio. kr. direkte til iværksætterevents.

*** Regionalfondens indsats om bæredygtig byudvikling udmøntes af et særskilt indstillingsudvalg.

Investeringsplan 2023

Læs om bestyrelsens investeringer i 2023.

Se investeringsplanen for 2023 (pdf)

Indsatser i 2023

Kontakt

Kontakt os, hvis du vil vide mere om investeringsplanen for 2023.

Emil Bjørn Ørnskov

Telefon: 3529 1706

Email: emiors@erst.dk