Nyhed

Iværksætteri på skoleskemaet: Flere unge skal starte egen virksomhed

Dygtige iværksættere er afgørende for dansk erhvervslivs konkurrencekraft, og endnu flere skal gerne gå iværksættervejen i fremtiden. Derfor støtter Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse nu en indsats, der gennem e-læring og spilbaseret undervisning skal styrke akademistuderende over hele landet, så de får mod på at starte egen virksomhed.

  • 19. november 2019
  • Iværksætteri

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har netop besluttet at støtte projektet 'Spilbaseret Iværksætteriundervisning' med 7,4 mio. kr. Bag projektet står Zealand - Sjællands Erhvervsakademi, der i samarbejde med andre erhvervsakademier, virksomheder, iværksættere og Fonden for Entreprenørskab vil udvikle og teste 10 spilbaserede læringsforløb. Forløbene skal styrke de studerendes viden og kompetencer inden for iværksætteri. Efterfølgende vil de bedste læringsforløb blive indarbejdet i erhvervsakademiernes studieordninger for derved at skabe et solidt afsæt for fremtidens iværksættere.

Det nye initiativ, der medfinansieres af EU’s Socialfond og decentrale erhvervsfremmemidler, bygger bl.a. på erfaringer fra tidligere projekter med iværksætterundervisning og gode resultater fra Erhvervsakademi Dania i Grenaa. Her er antallet af studerende, der starter egen virksomhed, langt højere end landsgennemsnittet.

Borgmester Jan Petersen fra Norddjurs Kommune er glad for, at det nye projekt har ladet sig inspirere af de gode resultater fra Erhvervsakademi Dania i Grenaa:

"Der er en stærk iværksætterånd i Grenaa, ikke mindst indenfor spiludvikling og gaming, og byen kaldes af mange for Danmarks spilhovedstad. Det glæder mig, at det nye initiativ vil bygge videre på de gode resultater fra byens erhvervsakademi. Forhåbentlig kan de nye spilbaserede læringsmetoder hjælpe endnu flere studerende til at starte egen virksomhed, så ikke alene Grenaa og Norddjurs, men hele Danmark får flere iværksættere på sigt", udtaler borgmester Jan Petersen i Norddjurs Kommune.

Erhvervsakademi Dania har hovedsæde i Randers og også her hilser borgmester Torben Hansen det nye projekt og kommende iværksættere velkommen:

"Vi oplever, at især mange unge har mod på at blive iværksættere. Derfor tilbyder Randers - og Østjylland - stærke iværksættermiljøer. Men det kræver et stort mod og de rigtige kompetencer at springe ud som iværksætter. Derfor ser jeg frem til, at de nye undervisningsmetoder forhåbentlig vil give endnu flere blod på tanden, så de tør springe ud i eventyret og starte virksomhed her i området", siger borgmester Torben Hansen fra Randers Kommune.

Den nye indsats er landsdækkende og koordineres af Zealand - Sjællands Erhvervsakademi. Her forventer man, at 500 studerende på tværs af landet vil få glæde af projektet i første omgang.

Borgmester i Sorø og medlem af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse Gert Jørgensen glæder sig over, at flere studerende nu får udsigt til at prøve kræfter med iværksætteri:

"Jeg er stolt af, at vi i bestyrelsen igangsætter et initiativ, der skal klæde de unge på til at kunne starte egen virksomhed.  Det er vigtigt for dansk økonomi som helhed og lokalområderne i hele landet i særdeleshed, at nye virksomheder startes op. Derfor ser jeg frem til, at undervisning i iværksætteri styrkes yderligere. Jeg håber, initiativet vil inspirere endnu flere studerende til at springe ud som iværksættere".

Fakta

Følgende projekt modtager i alt 7,4 mio. kr. fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, herunder 5 mio. kr. fra EU’s Socialfond og 2,4 mio. kr. decentrale erhvervsfremmemidler (ansøger i parentes):

  • Spilbaseret Iværksætteriundervisning (Zealand Sjællands Erhvervsakademi S/I i et partnerskab med 7 andre erhvervsakademier i resten af landet). 

Læs beskrivelser af de støttede projekter (pdf)

Læs mere om midlerne til undervisning i iværksætteri

Susanne Gren Svendsen (teamleder)

Kontakt

Kontakt os, hvis du vil vide mere om indsatsen undervisning i iværksætteri.