EU logo

Møder

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse forventes at holde 6 møder om året. Møderne bliver holdt i hele Danmark.

På møderne træffer bestyrelsen blandt andet afgørelse om indsatsområder, og om hvordan erhvervsfremmemidlerne skal udmøntes. Bestyrelsen beslutter også, hvilke konkrete initiativer der modtager hel eller delvis finansiering.

Møderne vil desuden danne rammen for bestyrelsens formulering af strategien for decentral erhvervsfremme, der skal gælde fra 2020. 

Planlagte møder i første halvår af 2019:

  • Tirsdag den 29. januar i København
  • Ultimo marts i Nordjylland
  • Medio maj på Fyn
  • Ultimo juni i Sydjylland

Find materiale fra bestyrelsens møder

Møder