Rapporter og analyser

Nationalt Center For Kompetenceudvikling (2014): Pædagogiske perspektiver på erhvervsrettet voksenuddannelse

I dette materiale har Nationalt Center for Kompetenceudvikling samlet viden om, hvad der fremmer god voksenundervisning. 

  • 31. juli 2014
  • Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion

Den fremlagte viden er baseret på praktiske erfaringer, forsøgs- og udviklingsarbejde og eksisterende forskning. Der er svar i materialet, men de er ikke udtømmende. Forfatterne fremhæver, at de egentlige svar gives i de konkrete kompetenceforløb, sådan som disse udmøntes i en erhvervsrettet voksenuddannelse. Men de givne svar kan forhåbentligt inspirere og udfordre til videre tænkning og ikke mindst til konkret handling.

Læs materialet "Pædagogiske perspektiver på erhvervsrettet voksenuddannelse"