Nyhed

Nøglemedarbejdere skal gøre SMV’er grønne og digitale i hele landet

Cirkulær økonomi og grøn omstilling er fremtiden for dansk erhvervsliv, og COVID-19-pandemien har forøget behovet for mere digitaliserede virksomheder. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse giver derfor 17,3 mio. kr. til landsdækkende projekt, der skal uddanne over 500 grønne og digitale forandringsagenter.

  • 18. september 2020
  • Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion
  • Grøn og cirkulær omstilling
  • Digitalisering og automatisering

Foto: Jesper Voldgaard

Med bevillingen fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse går projektet ”Morgendagens Cirkulære Digitale Kompetencer” nu i gang med at give nøglemedarbejdere i 150 virksomheder over hele landet mere viden om det grønne og cirkulære område og digitalisering. 

Projektet skal give over 500 ledere og medarbejdere et højere vidensniveau, så de kan fungere som forandringsagenter i deres virksomheder. Projektet skal primært udfoldes inden for fremstillingsbranchen, byggeri og arkitektur, oplevelsesøkonomi og livsstilsbranchen.

Grøn omstilling og cirkulær økonomi er en af hjørnestenene i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses strategi for decentral erhvervsfremme. Og allerede i 2019 uddelte bestyrelsen knap 100 mio. kr. på området. Samtidig er det vigtigt for bestyrelsen at give virksomheder, der er udfordret som følge af COVID-19 og måske overvejer afskedigelser, en mulighed for i stedet at sende medarbejdere på kompetenceudvikling. 

Ejner K. Holst, medlem af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og næstformand i FH – Fagbevægelsens Hovedorganisation:

”Her og nu giver indsatsen virksomhederne mulighed for at holde på deres medarbejdere i en trængt periode. På længere sigt er kompetenceløftet vigtigt for virksomhedernes muligheder for at klare sig og overleve under de forandrede vilkår, som COVID-19 har skabt. Her bliver grønne og digitale kompetencer helt centrale konkurrenceparametre.”

Stærkt partnerskab 

Bag det nye projekt står Lifestyle & Design Cluster (LD Cluster) i et stærkt partnerskab med en række erhvervsskoler og videninstitutioner, bl.a. Aalborg Universitet, VIA University College, Syddansk Universitet og Professionshøjskolen UCN. 

LD Cluster er en af landets mest erfarne operatører inden for grøn omstilling og cirkulær økonomi og har siden 2013 arbejdet med grøn omstilling i virksomheder. Sidste år gav Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse 70 mio. kr. i støtte til projektet ”Grøn og Cirkulær Omstilling i SMV’er”, der har fokus på udvikling af grønne forretningsmodeller. 

Det nye projekt, der har fokus på kompetenceudvikling, er en logisk efterfølger, og projektet rammer lige ned i virksomhedernes grønne behov, siger direktør i LD Cluster Betina Simonsen:

”Vi oplever en stor efterspørgsel efter at komme i gang med den grønne omstilling og cirkulær økonomi, og COVID-19 har ikke lagt en dæmper på den udvikling. Mange virksomheder er i gang eller vil i gang med en grøn omstilling, men relativt få medarbejdere er klædt på til det, og der er et stort behov for et fokus på interne kompetencer på området.”

I familievirksomheden SIKA Footwear i Herning genkender man LD Clusters udlægning: Virksomheden havde en strategisk ambition om at være mere grøn og bæredygtig og havde afsat ressourcer til processen, men ingen i virksomheden anede, hvor de skulle begynde.

”Så kom vi med i et grønt EU-projekt i LD Cluster, og derefter gik det hurtigt. Måske kunne vi have gjort det selv, men så ville det have taget os væsentligt længere tid. Nu har vi i stedet på relativ kort tid opnået en detaljeret indsigt i et ellers meget vanskeligt og komplekst område,” siger Ryan Thomsen, chef for indkøb og logistik i Sika Footwear i Herning.

Fakta om indsatsen

I april 2020 åbnede Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse for ansøgninger til puljen ”Morgendagens kompetencer”. Puljen på 86 mio. kr. er målrettet kompetenceløft-projekter inden for kvalificeret arbejdskraft, grøn omstilling og digitalisering. EU’s Socialfond medfinansierer den kommende indsats med 67 mio. kr., og dertil kommer 19 mio. kr. fra de decentrale erhvervsfremmemidler.

Indsatsen skal hjælpe virksomheder, som på grund af COVID-19-pandemien er ramt af faldende efterspørgsel og deraf følgende risiko for afskedigelser. Med støtten kan virksomhederne i stedet fastholde medarbejderne i behovsdrevne kompetenceløft-forløb, som dels gør medarbejderne mere produktive og dels styrker virksomhedernes omstillings- og tilpasningsevne på længere sigt.

Støttede projekter

Bestyrelsen har modtaget 35 ansøgninger fra hele landet, og der er samlet ansøgt om 273 mio. kr.

27 projekter får afslag, mens otte projekter får støtte. 

Læs beskrivelse af de støttede projekter (pdf)

Abstrakt prikgrafik - intet motiv

Kontakt

Kontakt os, hvis du har spørgsmål om de grønne eller digitale indsatser

Jenny Skov Christensen

Telefon: 3529 1599

Email: [email protected]