Nordjylland

Nordjylland gennemgår i disse år en generel positiv udvikling, der rummer store potentialer for en fortsat styrkelse af bæredygtig vækst og udvikling i området.

Der er stort potentiale i fortsat at styrke den bæredygtige vækst og udvikling, Nordjylland oplever i disse år. Det skal ses i lyset af et betydeligt produktivitetsefterslæb sammenholdt med resten af Danmark grundet lavere beskæftigelsesudvikling og lavere timeproduktivitet.

For at løfte produktiviteten er der særligt behov for at sikre tilstrækkelig kvalificeret arbejdskraft og sikre, at bredden af virksomhederne med vilje og potentiale til vækst bliver understøttet med ydelser inden for blandt andet de seks centrale drivkræfter.

Billede af Aalborg-tårnet

Foto: Jesper Voldgaard

Den nordjyske erhvervsstruktur er kendetegnet ved både at være bredt funderet og ved at have en stor koncentration af potentielle vækstvirksomheder inden for bestemte brancher og erhvervsområder. Særligt inden for fire nordjyske erhvervsstyrker findes der vækstpotentialer, der skal udnyttes mere for at løfte den samlede produktivitet. 

Særlige vækstpotentialer i Nordjylland:

  • Det smarte (IKT og Digitalisering)
  • Det grønne (Energi og grøn omstilling)
  • Det blå (Maritime erhverv og fiskeri) 
  • Det attraktive (Turisme)

Erhvervsfremme i Danmark 2020-2023

Læs hele kapitlet om Nordjylland i strategien Erhvervsfremme i Danmark 2020-2023.

Læs strategien (pdf)