Nyhed

Ny strategi: Erhvervsfremme i Danmark 2020-2023

Virksomheder skal have gode muligheder for at udvikle deres forretning i alle dele af Danmark. Det kræver en stærk og aktiv erhvervsfremmeindsats, hvor vi adresserer og understøtter de mange forskellige potentialer og styrker, der er på tværs af landet. Og det kræver, at vi lokalt, regionalt og nationalt trækker på samme hammel og samarbejder om grøn og digital erhvervs- og turismeudvikling i både land og by.

  • 5. marts 2020
  • Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion
  • Iværksætteri
  • Grøn og cirkulær omstilling
  • Innovation og styrkepositioner
  • Digitalisering og automatisering
  • Internationalisering
  • Turisme
Virksomheden Kamstrup fremstiller avanceret målerudstyr til bl.a. vand-, varme- og el-måling

Med strategien Erhvervsfremme i Danmark 2020-2023 og aftalen med erhvervsminister Simon Kollerup om strategien sætter vi i fællesskab kursen for de kommende års indsats i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Læs strategien Erhvervsfremme i Danmark 2020-2023 (pdf)

Læs aftalen om strategi for erhvervsfremme (pdf)

Indsatsen har særligt fokus på små og mellemstore virksomheder, som skal styrkes i arbejdet med den grønne og digitale omstilling, sikres forbedret adgang til kvalificeret arbejdskraft. Strategien og aftalen styrker desuden iværksætteri og øger støtten til innovation og internationalisering i de danske virksomheder.
Strategien udpeger også de danske styrkepositioner og spirende erhvervsområder, som fremtidens klyngeindsats skal målrettes.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse vil vurderes på den værdi, der skabes for virksomhederne. Virksomhederne skal møde et effektivt og sammenhængende erhvervsfremmesystem, der sætter deres behov i centrum og er nemt tilgængeligt for alle virksomheder i alle dele af landet.  

Læs mere om strategien

Kasper Gregersen (teamleder)

Kontakt

Kontakt sekretariatet, hvis du vil mere om strategien Erhvervsfremme i Danmark 2020-2023.

Kasper Juel Gregersen
Telefon: 3529 1365
Email: [email protected]