EU logo

Om bestyrelsen

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har til formål at understøtte en sammenhængende decentral erhvervsfremmeindsats, der er efterspørgselsdrevet.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse ledes af formand Jakob Riis. Bestyrelsen har i alt 17 medlemmer.

Jakob Riis er administrerende direktør for Falck A/S. Bestyrelsesformanden er udpeget af erhvervsministeren.

Se sammensætningen af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse 

Bestyrelsen