Nyhed

På Sydfyn virkede det: Nu skal Bornholms detailhandel styrkes

Bornholms mindre forretninger og butikker har efter COVID-19-pandemien behov for nye kompetencer for at kunne drive forretning. Derfor giver Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse nu 6,4 mio. kr. til et projekt, der giver udvikling i 100 virksomheder i gadeplan over hele øen.

  • 18. september 2020
  • Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion
  • Digitalisering og automatisering

Mange danske turister kender Bornholms mangfoldighed af mindre butikker, restauranter, cafeer og kunsthåndværkere, og mange ved også, at detailhandelen udgør en vigtig del af øens oplevelsesturisme, som blev hårdt ramt af COVID-19-nedlukningen i foråret.

Siden foråret har meget heldigvis forandret sig til det bedre, men usikkerheden om tiden efter COVID-19-pandemien bekymrer øens detailhandel. Derfor støtter Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse nu projektet ”Genstart Erhverv i Gadeplan - Responsible Island Bornholm” med 6,4 mio. kr.  

Indsatsen, der medfinansieres af EU’s Socialfond, skal nå ud til 100 virksomheder i øens detailhandel. Gennem individuelt tilpassede kompetence-løft til ledere og medarbejdere skal virksomhederne klædes på til blandt andet den digitale omstilling.

Nicolai Hansen, medlem af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, glæder sig over den kommende indsats:

”I bestyrelsen håber vi, at mange af de bornholmske forretninger, der stadig mærker COVID-19 på omsætningen, vil se projektets tilbud om kompetenceløft til ledelse og medarbejdere som et alternativ til at afskedige. Samtidig ved vi, at digitalisering er centralt for virksomhedernes udvikling på den lange bane.”

Stærkt partnerskab 

Bag projektet står et stærkt partnerskab med Erhvervshus Hovedstaden, Business Center Bornholm, øens lokale handelsstandsforeninger, brancheorganisationer – bl.a. Dansk Erhverv, samt Bornholms Regionskommune.

Christa Lodahl, erhvervschef i Business Center Bornholm:

”Mange forretninger i Bornholms detailhandel har fået genskabt omsætningen – godt hjulpet af de mange danske turister i sommer. Men kundernes adfærd har ændret sig efter COVID-19, og fremtiden kræver blandt andet, at vores detailhandel bliver klædt bedre på til digitalisering og til balancen mellem fysisk og digital tilstedeværelse. På Bornholm har virksomhederne ovenikøbet en lav grad af digitalisering, så projektet rammer klokkerent ned i vores behov.”

Den kommende indsats på Bornholm bygger på erfaringerne fra et tilsvarende og succesfuldt projekt på Sydfyn, som Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse gav en tillægsbevilling før sommerferien. Her har digitale udviklingsplaner, tilpasset hver enkelt forretnings behov og ønsker, skabt mere omsætning og flere arbejdspladser.

Florist Lotte Hjorth, bestyrelsesmedlem i Rønne Handelsstandsforening, Business Center Bornholm og Erhvervshus Hovedstaden - Bornholm, ser frem til den nye, bornholmske indsats:

”Projektet lander lige i øjenhøjde med os i detailhandelen, for vi har brug for et kompetenceløft, så vi også i fremtiden kan klare os. Samtidig er vores brancher og forretninger meget forskellige, hvilket afspejles i antallet af medarbejdere. Derfor er det godt, at udviklingsplanerne udformes efter virksomhedens behov, og at indsatsen bliver personlig og digital og kan komme til at ligge uden for butikkernes åbningstid.”

Bornholmerprojektet er et af i alt otte nye projekter, der får støtte fra bestyrelsens pulje ”Morgendagens kompetencer”. Projekterne, der medfinansieres af EU’s Socialfond, arbejder med kompetenceløft inden for kvalificeret arbejdskraft, grøn omstilling og digitalisering.

Fakta om indsatsen

I april 2020 åbnede Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse for ansøgninger til puljen ”Morgendagens kompetencer”. Puljen på 86 mio. kr. er målrettet kompetenceløft-projekter inden for kvalificeret arbejdskraft, grøn omstilling og digitalisering. EU’s Socialfond medfinansierer den kommende indsats med 67 mio. kr., og dertil kommer 19 mio. kr. fra de decentrale erhvervsfremmemidler.

Indsatsen skal hjælpe virksomheder, som på grund af COVID-19-pandemien er ramt af faldende efterspørgsel og deraf følgende risiko for afskedigelser. Med støtten kan virksomhederne i stedet fastholde medarbejderne i behovsdrevne kompetenceløft-forløb, som dels gør medarbejderne mere produktive og dels styrker virksomhedernes omstillings- og tilpasningsevne på længere sigt.

Støttede projekter

Bestyrelsen har modtaget 35 ansøgninger fra hele landet, og der er samlet ansøgt om 273 mio. kr.

27 projekter får afslag, mens otte projekter får støtte. 

Læs mere om de støttede projekter (pdf)

Kontakt

Kontakt os, hvis du har spørgsmål om indsatsen på Bornholm og generelt om indsatsen for kvalificeret arbejdskraft.

Christian Nordbek

Telefon: 3529 1643

Email: [email protected]