Rapporter og analyser

Qvartz & Rambøll (2018): Indsatser til at øge søgning til og gennemførsel af EUD

Analysen kortlægger kommunernes og erhvervsskolernes praksis, indsatser og rammevilkår, herunder økonomiske incitamenter, i forhold til søgning, tilgang og gennemførsel på erhvervsuddannelserne (EUD).

  • 21. august 2018
  • Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion