Rapporter og analyser

Ramboll (2017). Evaluering af EUX – endelig rapport

Nationalt Center for Erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen Metropol og Rambøll Management Consulting har i efteråret 2016 gennemført en evaluering af eux. 

  • 31. marts 2017
  • Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion

Evalueringen er gennemført på opdrag af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Formålet med evalueringen af eux er at beskrive, hvordan eux virker, og at vurdere, om eux på sigt kan bidrage til at realisere de intenderede resultater, herunder om: 

  1. Eux bidrager til, at en anden type unge vælger en erhvervsuddannelse 
  2. Eleverne når de faglige mål for eux 
  3. Eleverne får en relevant faglig profil 
  4. Eux bidrager til, at flere unge fastholdes på erhvervsuddannelserne. 

Læs ’Ramboll (2017). Evaluering af EUX – endelig rapport’