Rapporter og analyser

REG LAB (2019): Succesfuld cirkulær omstilling i SMV’er - delrapport 1

Rapporten undersøger, hvordan man bedst muligt kan understøtte en succesfuld omstilling til cirkulær økonomi i både små og store virksomheder og i regioner og kommuner. Rapporten finder blandt andet, at der særligt hos SMV´er er en generel mangel på kompetencer for at kunne omsætte potentialer ved cirkulær økonomi og identificerer i den forbindelse forskellige løsninger til at imødekomme udfordringerne.

  • 30. juni 2019
  • Grøn og cirkulær omstilling