Rapporter og analyser

REG LAB (2019): Succesfuld digital transformation i SMV’er - delrapport 1

REG LAB er en non-profit organisation stiftet af en række medlemsorganisationer og finansieret gennem medlemsbidrag. Fokus i første delrapport er den digitale status for danske SMV’er samt en række forslag til, hvordan SMV’er i fremtiden kan nyde fordel af digitalisering. REG LAB præsenterer blandt andet en model for virksomheders digitale udvikling og beskriver de centrale nøglefaktorer og drivere for virksomhedernes digitale transformation. 

  • 30. juni 2019
  • Digitalisering og automatisering