Rapporter og analyser

REG LAB (2021): SMV’ers samarbejde om grøn omstilling

REG LAB har bedt Teknologisk Institut afdække, hvordan små og mellemstore virksomheder innoverer og samarbejder med andre aktører om at udvikle nye grønne løsninger.

  • 31. december 2021
  • Grøn og cirkulær omstilling

Analysen peger på en række centrale temaer, som er væsentlige i forhold til SMV’ers muligheder for grøn omstilling.

Hovedpointerne er opdelt i:

  1. De generelle kendetegn, som gør sig gældende for SMV’er i en grøn omstilling
  2. Virksomhedernes samarbejdsbehov
  3. Kompetencebehov

Rapporten er baseret på en survey blandt 510 SMV’er, dybdegående interview med ca. 50 nøje udvalgte virksomheder samt 10 interview med relevante samarbejdspartnere.

Herudover er der udarbejdet tre internationale cases fra Tyskland og Nederlandene, hvor erfaringer med virksomheders samarbejdsbehov og samarbejdsmønstre er afdækket gennem interview og desk research.

Læs analysen hos REG LAB (pdf)