Rapporter og analyser

Regeringens og erhvervslivets 13 klimapartnerskaber (2020): Anbefalinger

Regeringen har sammen med erhvervslivet etableret 13 klimapartnerskaber. Her samarbejder man om tiltag, der reducerer erhvervslivets udledninger af drivhusgas og styrker virksomhedernes grønne konkurrenceevne. Læs anbefalingerne fra de 13 klimapartnerskaber.

  • 16. marts 2020
  • Grøn og cirkulær omstilling