Rapporter og analyser

Region Nordjylland (2018): Behov for kvalificeret arbejdskraft i Nordjylland

Analysen fra maj 2018 indeholder særligt information om behovet for kvalificeret arbejdskraft i Region Nordjylland, men der er også information om de øvrige regioner.

 • 30. maj 2018
 • Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion

Analysen har følgende overskrifter:

 • Store forventninger i de private virksomheder
 • Arbejdsmarkedet strammer til
 • Hvorfor rekrutteringsproblemer: demografi og urbanisering
 • Hvorfor rekrutteringsproblemer: tilstrømning af udenlandsk arbejdskraft falder
 • Hvorfor rekrutteringsproblemer: mismatch i 2025
 • Faglærte: mismatch og rekrutteringsvanskeligheder
 • Hvilke uddannelsesområder er svære at rekruttere til?
 • Er vi IT-parate?
 • Fødekæden til faglært arbejdskraft

Læs præsentationen af analysen "Behovet for kvalificeret arbejdskraft i Region Nordjylland"