Rapporter og analyser

Rose Skaksen et al. (2011): Højtuddannede indvandreres bidrag til det danske samfund

Rapportens hovedkonklusion er, at de højtuddannede indvandrere bidrager meget positivt til finansieringen af den offentlige sektor. Det skyldes en høj skattebetaling kombineret med et begrænset træk på offentlige ydelser, såsom sundhedsvæsen, skoler, daginstitutioner mm.

  • 14. november 2011
  • Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion