Sjælland

På trods af gunstige konjunkturer og nærhed til hovedstaden står erhvervslivet i Region Sjælland over for en række grundlæggende udfordringer. 

På Sjælland lægges op til et todelt strategisk sigte de kommende år:

  • Fokus på professionalisering og på arbejde med drivkræfter med det formål at øge den enkelte virksomheds produktivitet og skabe konkurrencedygtige forretningsmodeller i virksomhederne.
  • Fokus på realisering af de gennemgribende forandringsskabende potentialer, der kan fremme en erhvervsstruktur på Sjælland, som markant forbedrer vilkårene og mulighederne for økonomisk vækst. 

Sjælland har ikke egentlige klynger i dag, men en række erhvervsspecialiseringer, hvor dygtige virksomheder, videninstitutioner og kommuner tilsammen udgør et potentiale for en fremtidig erhvervsudvikling og øget specialisering.

Et fokus på begyndende erhvervsspecialiseringer vil kunne skabe en forandring af erhvervsudviklingen på Sjælland. Det kræver intensive investeringer i virksomhederne, men også i de rammevilkår, som virksomhederne står over for.

Erhvervsfremme i Danmark 2020-2023

Læs hele kapitlet om Sjælland i strategien Erhvervsfremme i Danmark 2020-2023.

Læs strategien (pdf)